Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:714 (2014-2015)
Innlevert: 05.03.2015
Sendt: 06.03.2015
Besvart: 11.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Under høstens budsjettbehandling i Stortinget ga flertallet i næringskomiteen, bestående av Ap, KrF, Sp og Venstre, uttrykk for at det er behov for en bioøkonomistrategi i 2015. I en flertallsmerknad ble det vektlagt at strategien skal utarbeides i et samarbeid mellom næringslivet, organisasjoner og regjeringen, der det fremmes overordnede og konkrete tiltak for å styrke bioøkonomien. Videre at det må sikres finansiering av tiltakene i 2016-budsjettet.
Hva er status i dette arbeidet?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringen arbeider med dette spørsmålet og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.