Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:720 (2014-2015)
Innlevert: 06.03.2015
Sendt: 09.03.2015
Besvart: 13.03.2015 av utenriksminister Børge Brende

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvilke sosiale og økonomiske ordninger gjelder for praktikanter i utenrikstjenesten, og ser utenriksministeren behov for å bedre disse?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Studentpraktikantordningen er et tilbud til norske studenter som ønsker å få erfaring fra praksis ved en norsk utenriksstasjon. Mange land, frivillige og internasjonale organisasjoner tilbyr slike praksisplasser, slik at studenter kan tilegne seg erfaring fra og innsikt i internasjonale forhold.
Studentpraktikantordningen startet i 2001, og ordningen er populær. Målgruppen for ordningen er studenter som er i et studieløp, og det er et krav at praktikantene er studerende. De er på stasjonen i opplæringsøyemed. Utenriksstasjoner kan tilby norske studenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Den overordnede målsettingen er å gi studentene innblikk i internasjonalt arbeid, og å bidra til å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Studentpraktikanten skal utføre varierte oppgaver med relevans for praktikantens studier.
Praktikanten mottar et studiestipend som skal dekke bo- og levekostnader, og størrelsen på stipendet avhenger derfor av oppholdssted. Stipendet er ikke å anse som lønn, da studentpraktikantene ikke er arbeidstakere. Stipendet blir årlig vurdert basert på kostnadsindekser fra FN og internasjonalt anerkjente byråer på området.
Studentpraktikantene beholder medlemskapet i folketrygden under utenlandsoppholdet. Dette innebærer at studentpraktikantene har tilgang til gratis og forsvarlig helsebehandling i tilfelle sykdom. Studentpraktikanten betaler ikke trygdeavgift.
Forholdene er lagt til rette for at studentpraktikantene skal være godt ivaretatt både sosialt og økonomisk i løpet av praktikantperioden. Inntrykket fra praktikantenes tilbakemeldinger er også at det store flertallet er fornøyd med ordningen.