Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:736 (2014-2015)
Innlevert: 11.03.2015
Sendt: 11.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av utenriksminister Børge Brende

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Hva har Regjeringen gjort overfor franske myndigheter siden april 2014 for at Frankrike ikke skal blokkere for en permanent FN-overvåkning av menneskerettighetene i okkuperte Vest-Sahara?

Begrunnelse

Hvert år i april, idet FNs Sikkerhetsråd behandler Vest-Sahara-saken, setter Frankrike en stopper for permanent overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara. Behovet for en slik overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara er akutt, og gjentas hvert år i rapportene fra FNs Generalsekretær.
Det er verdt å berømme Utenriksministeren for skriftlig svar gitt til Mani Hussaini i mars 2014, da han uttrykte at Regjeringen vil ta opp spørsmålet om den franske posisjonen rundt menneskerettighetene i Vest-Sahara med franske myndigheter i Paris, New York og Genève. Det er Frankrike, Marokkos nære allierte, som forhindrer FN-operasjonen MINURSO å få gjøre denne jobben. Sikkerhetsrådet skal på ny vurdere spørsmålet om MINURSO-operasjonen i april 2015, og det vil være nyttig å vite hva Regjeringen har kommunisert overfor franske myndigheter i sakens anledning slik Utenriksministeren sa han ville gjøre.
Det er for øvrig godt at Utenriksministeren noterer seg at FNs generalsekretærs rapporter trekker fram behovet for en uavhengig og selvstendig overvåkning.
Det kan imidlertid hevdes at det viktigste ved generalsekretærens henvisninger til menneskerettighetsrapporteringen er at overvåkningen også må være av en permanent natur – og ikke kun bestå av korte dagsbesøk fra spesialrapportører og diplomatiske delegasjoner.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge støtter FNs arbeid for en politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. Det er viktig å legge til rette for at FN og Minurso (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) fortsetter sitt arbeid i tilknytning til Vest-Sahara-konflikten. Dette er det enighet om i FNs sikkerhetsråd. Norges prinsipielle holdning er at alle FN-operasjoner bør ha et menneskerettighetsmandat. Vi støtter derfor en utvidelse av Minursos mandat til å inkludere menneskerettighetsovervåking og -rapportering. Det er det imidlertid ikke enighet om i FNs sikkerhetsråd. Gjennom vår FN-delegasjon i New York har vi løpende, uformelle konsultasjoner med nærstående land om en styrking av Minursos mandat. Dersom det åpner seg en mulighet for å styrke mandatet, vil Norge følge opp med mer formelle konsultasjoner. Årets utkast til resolusjon for forlengelsen av Minursos mandat er ennå ikke lagt frem for Sikkerhetsrådet. Norge har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om en utvidelse av Minursos mandat med Frankrike. Jeg tok senest opp dette spørsmålet i min samtale med den franske utenriksministeren Laurent Fabius tirsdag 17. mars. Spørsmålet ble også drøftet med franske myndigheter i et møte på embetsnivå i mai i fjor og i et møte mellom ambassaden og fransk UD i mars i år. I tillegg er spørsmålet tatt opp med den franske FN-delegasjonen i både New York og Genève tidligere denne måneden. Situasjonen i Vest-Sahara gir fortsatt grunn til bekymring. Det rapporteres jevnlig om menneskerettighetsbrudd. Menneskerettighetssituasjonen er derfor et sentralt element i samtalene mellom Norge og Marokko. Da jeg var i Marokko 15. mars understrekte jeg overfor marokkanske myndigheter at menneskerettighetene til den saharawiske befolkningen i Vest-Sahara må sikres.