Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:741 (2014-2015)
Innlevert: 12.03.2015
Sendt: 12.03.2015
Besvart: 19.03.2015 av finansminister Siv Jensen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Hva er anslagsvis rentekostnadene ved privat-finansiering til statlig foretak sammenlignet med statsrente med påslag 0,4 %, og hvor mye vil det utgjøre i kroner for et finansieringsbehov på 10 milliarder som skal nedbetales over 25 år?

Begrunnelse

Det er en diskusjon i det offentlige rom om hvorvidt det er økonomisk gunstig for den norske stat å låne penger gjennom OPS for å finansiere nye bygg i stedet for å benytte lån fra statens egne oppsparte midler slik man for eksempel gjør ved nye sykehus.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Statlige foretak som Avinor, Statkraft og Statnett tar opp egne lån i finansmarkedet. Selskapene har insentiver til å sikre best mulig betingelser på sine innlån. Betingelsene som selskapene oppnår vil kunne variere over tid og avhenge av type lån, løpetid, risiko, graden av rentebinding mv. Finansdepartementet fører ikke oversikt over betingelser på lån tatt opp av statlige foretak.
Statens innlånskostnader bestemmes av renten på statsobligasjoner, men denne renten gjenspeiler ikke kostnader eller risiko forbundet med de enkelte utlån staten eventuelt gir. Normalt vil renten på lån i det private markedet være noe høyere enn renten på statsobligasjoner med samme løpetid, og forskjellen vil variere over tid.