Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:746 (2014-2015)
Innlevert: 12.03.2015
Sendt: 13.03.2015
Besvart: 19.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Synes statsråden det gir et riktig bilde av vintersikre fjelloverganger når stenging av E16 på grunn av vegutbygging beregnes inn i statistikken, og hvilke tiltak vil statsråden gjøre slik at stenging av fjelloverganger pga. vegutbygging og vedlikehold av tunneler framgår på en oversiktlig og klar måte?

Begrunnelse

Den 6.3.15 kunne Oppland Arbeiderblad gjøre oss oppmerksom på at når Statens vegvesen la fram sine tall for vintersikre fjelloverganger så er anleggsarbeidene for utbyggingen av E16 over Filefjell tatt med i statistikken for stenging. Pga. utbyggingen av E16 over Filefjell kommer denne strekningen dårlig ut i statistikken for vintersikre fjelloverganger. Særlig var veien mye stengt i 2012 og 2013. På henvendelse til samferdselsdirektoratet blir det bekreftet at stenging på grunn av veiutbygging og vedlikehold av tunneler er lagt inn i tallen. Når antall vintersikre dager skal være med å danne grunnlaget for valg av hovedveier øst - vest, gir dette mildt sagt et uheldig bilde av den reelle situasjonen. Det skaper også stor uro for at beslutningsgrunnlaget for statsråden gir et feil inntrykk av driftssikkerheten ved de ulike fjellovergangene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Spørsmålet fra representanten Tingelstad Wøien refererer til et oppslag i Oppland Arbeiderblad om tall over stengte fjelloverganger som Statens vegvesen la ut i forbindelse med en artikkel på sine nettsider 3. mars i år. Både i Statens vegvesens artikkel «Mye stengt i fjellet» og tabellen som følger artikkelen, framgår det at tallene omfatter alle typer stengninger, både de som skyldes værforhold og de som skyldes andre forhold, som vegarbeid og vedlikehold. Tabellen er satt opp etter de samme kriterier som Tabell 6.5 Tal på timar då dei viktigaste vegrutene for godstransport er stengde i Prop. 1 S (2014-2015) for Samferdselsdepartementet. Her er temaet framkommelighet og regularitet i transportsystemet, og det skilles ikke på årsaker til stengningene. For trafikantene og næringstransportene er det den totale regulariteten som teller. I tabellen brukes tall knyttet til vintersesongen. Jeg er enig i at det bidrar til misforståelsen om at dette gjelder værrelaterte stenginger. Statens vegvesen opplyser imidlertid at tallene for total regularitet i vintersesongen ikke har vært benyttet i arbeidet med utredningen om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som ble lagt fram i januar 2015. Tallene vil heller ikke være en del av beslutningsgrunnlaget for valg av hovedveger øst-vest.