Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:747 (2014-2015)
Innlevert: 12.03.2015
Sendt: 13.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Bruk av piggtråd for å regulere dyrs ferdsel er ikke lenger tillatt i Norge. Det er likevel mye piggtråd som ligger og slenger eller henger på gamle gjerder i norsk utmark. Det er et kjent problem at fugler og dyr setter seg fast og får stygge og noen ganger dødelige skader av gammel piggtråd som ikke er fjernet, men omfanget av problemet er uvisst.
Har statsråden noen oversikt over problemet, for eksempel hvor mye piggtråd som fortsatt finnes i norsk utmark, og vil statsråden foreta seg noe for å få fjernet gamle piggtråder?

Begrunnelse

Bruk av piggtråd reguleres gjennom dyrevelferdsloven § 15. Da ny lov om dyrevelferd trådte i kraft 01.01.2010 ble det satt et absolutt forbud mot piggtråd i gjerder satt opp for å regulere dyrs ferdsel. Dette forbudet gjelder både innmark og utmark.
Bestemmelsen om forbud mot bruk av piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel skal medføre at piggtråd ikke kan brukes når materiale i gamle gjerder med piggtråd må skiftes ut.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Dyrevelferdsloven setter forbud mot å bruke piggtråd i nye gjerder for å regulere dyrs ferdsel. Eksisterende gjerder må vedlikeholdes på en måte som gjør at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Den som er ansvarlig for gjerdet, skal føre nødvendig tilsyn med det og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.
Mattilsynet kan gi pålegg om å fjerne piggtråd der ulovlig bruk blir avdekket i forbindelse med ordinært tilsyn. Bruk av piggtråd har ikke vært registreringspliktig. Mattilsynet har derfor ingen oversikt over hvor ulovlig piggtråd måtte befinne seg. De er avhengig av å få bekymringsmeldinger for å kunne avklare hvor gjerdet befinner seg, om bruken er ulovlig og hvem som eventuelt skal være adressaten til pålegget om å fjerne gjerdet.