Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:771 (2014-2015)
Innlevert: 17.03.2015
Sendt: 18.03.2015
Besvart: 23.03.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Nordland Fylkeskommune har lagt ned en del hurtigbåtforbindelser langs kysten. Det hevdes at grunnen er en reduksjon av overføringene til fylkeskommunen, og at de ikke har midler til å videreføre tilbudene.
Er det riktig at Nordland fylkeskommune får mindre overføringer enn andre fylkeskommuner, og hvordan fordeler Nordland fylkeskommune de tildelte midler for eksempel, mellom administrasjon, næring og samferdsel i forhold til andre fylkeskommuner?

Begrunnelse

Nordland fylkeskommune har over tid lagt ned et betydelig antall hurtigbåtruter, noe som har ført til et langt dårligere tilbud til befolkningen som bor langs kysten. Nordland fylkeskommune bruker som begrunnelse for nedbyggingen at Regjeringen har kuttet på bevilgningene til flere fylkeskommuner, blant annet for Nordland.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner:

Svaret med tabell i pdf-format