Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:758 (2014-2015)
Innlevert: 16.03.2015
Sendt: 16.03.2015
Besvart: 24.03.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Opplæringsloven gir klare krav til skolen om elevenes trygghet. Det må bety at skolen har et klart ansvar for all aktivitet i skolens regi. Dette kan kun forstås som at skolen også er ansvarlig for å vite hvor elevene er - og skal være - i løpet av en skoledag.
Dersom en elev i 1. klasse forsvinner fra skolen i løpet av en skoledag, hva slags ansvar har da skolen for å holde oversikt over hvor eleven befinner seg jf. kravet til trygghet som er stadfestet i opplæringsloven?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Elever i norsk skole har rett til en trygg skolehverdag. Alle skoler skal sørge for dette.
Gjennom flere regelverk er skolene pålagt å sørge for at elevene har det trygt og at skolene har tilsyn med elevene. Reglene finnes blant annet i opplæringsloven kapittel 9A, forskrift til opplæringsloven kapittel 12 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Skolene skal ha rutiner, planer ol. som sørger for at reglene oppfylles. Dette gjelder både i dagligdagse situasjoner i skolen og dersom noe spesielt skulle skje. Reglene gjelder også på SFO.
Hvilken grad av tilsyn og kontroll skolen skal ha med elevene vil baseres på en risikovurdering, der blant annet elevens alder er viktig.
Jeg forutsetter at alle skoler i Norge tar elevenes sikkerhet på alvor, og gjør sitt beste for at ingen elever skal komme bort eller skade seg.