Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:770 (2014-2015)
Innlevert: 17.03.2015
Sendt: 18.03.2015
Besvart: 23.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Mener statsråden det er en framtidsrettet løsning med tingrett uten stedlig ledelse og hvordan vil statsråden utvikle Nord-Gudbrandsdal tingrett framover?

Begrunnelse

Nord-Gudbrandsdal tingrett blir i dag ledet av en sorenskriver. Dagens sorenskriver skal fratre i løpet av 2015. Det er nå lyst ut en konstitusjon som tingrettsdommer som skal ha sitt virke både ved Nord- og Sør-Gudbrandsdal tingrett. I tillegg legges det opp til felles ledelse av de to domstolene.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Domstolsadministrasjonen (DA) har orientert departementet om at de for tiden vurderer et tettere samarbeid mellom Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett. Et slikt samarbeid kan blant annet innebære en felles ledelsesfunksjon for de to tingrettene. DA har opplyst at de vil vurdere hvilke formelle rammer som vil være av betydning for eventuelt å kunne etablere et samarbeid, og hvilke juridiske og praktiske premisser som må legges til grunn.
Det er utlyst en konstitusjon som skal kompensere for den reduksjon i dømmende kapasitet som oppstår når sorenskriveren i Nord-Gudbrandsdal tingrett fratrer. DA vil ved dette legge til rette for at saksavviklingen ikke blir berørt av den pågående prosessen i tilknytting til vurderingen av felles ledelse for domstolene.
Så snart DA har foretatt sin vurdering vil de innhente synspunktene fra de to domstolene og arbeidstakerorganisasjonene før en eventuell avgjørelse om å etablere et samarbeid fattes. Jeg avventer på denne bakgrunn DAs vurdering.