Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:776 (2014-2015)
Innlevert: 18.03.2015
Sendt: 18.03.2015
Besvart: 25.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Kan samferdselsministeren gi en oversikt over passasjertall per jernbanestrekning med persontrafikk fordelt på de siste fem år?

Begrunnelse

Flere organisasjoner klager på det de kaller "hemmelighold" av passasjertall på de ulike banene i persontognettet etter de siste års omlegging av ruter. Etter Venstres syn er det viktig at det er åpenhet om de tilgjengelige data for passasjertall på de ulike strekningene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Svaret med tabell i pdf-format