Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:783 (2014-2015)
Innlevert: 19.03.2015
Sendt: 20.03.2015
Besvart: 27.03.2015 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Vil Utenriksdepartementet styrke kultursamarbeidet med Russland i 2015?

Begrunnelse

I dagens spente internasjonale situasjon er det viktig å støtte opp om, og videreføre kultursamarbeidet mellom Norge og Russland. Dette samarbeidet har vært særlig sterkt i grenseområdene i nord. Et aktivt folk-til-folk samarbeid har utviklet seg over tid, og utgjør idag et nettverk av samarbeidsavtaler og prosjekter med deltakelse fra de tre nordligste fylkene og regionene i Nordvest Russland.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det er i Norges interesse å videreføre mye av det praktiske samarbeidet med Russland. Gjennom flere tiår har vi samarbeidet på sentrale områder av felles interesse. Det tjener norske interesser å engasjere Russland i regionalt samarbeid i nord. Utenriksdepartementet legger derfor stor vekt på kulturdimensjonen i nordområdepolitikken. Kultursamarbeidet og folk-til-folk-samarbeidet med Russland står sentralt. Vi øker rammen for den treårige avtalen med Barentssekretariatet med 18 millioner kroner, for å sende et klart signal om at vi ønsker å styrke folk-til-folk-samarbeidet i en tid med utfordringer på andre områder. Vi støtter Barentskult, Barents Spektakel og andre sentrale kulturarrangementer og prosjekter i de nordligste fylkene med grenseoverskridende samarbeid som mål. Generalkonsulatene i St. Petersburg og i Murmansk er også tildelt budsjettmidler til fremme av kultursamarbeidet innenfor nordområdesatsingen. Arbeidet med å fremme norsk kulturs internasjonale muligheter i Russland er en del av regjeringens innsats for norsk kultursektor internasjonalt. På dette området er det en reduksjon i Stortingets bevilgninger fra nivået i 2014, som også omfatter norsk kulturlivs satsing i Russland. Bevilgningen til fremme av norsk kultur i Russland, ved ambassaden i Moskva, ble redusert med 0,25 millioner kroner.