Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:788 (2014-2015)
Innlevert: 20.03.2015
Sendt: 20.03.2015
Besvart: 26.03.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I 2014 sviktet skatten i kommunene med 2,7 mrd. Årsresultatet for kommunene er på svake 0,1 %, melder Kommunal Rapport. Tall fra skatteinngangen i januar og februar 2015 viser stor svikt i inntektene og alarmerende fallende tendens. Totalt sett er hele regjeringens økning i kommuneøkonomien i ferd med å bli nullet ut av skattesvikt. Dette vil slå rett inn i alle klasserom og eldreomsorgen.
Vil regjeringen kompensere skattesvikten eller akseptere kutt i skole og eldreomsorg?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen følger utviklingen i den økonomiske situasjonen i kommunesektoren nøye, og legger til grunn at kommunesektoren skal ha gode og forutsigbare økonomiske rammer. Regjeringen vil komme med et oppdatert skatteanslag for 2015 i revidert nasjonalbudsjett. Da vil vi se på rammene for kommuneøkonomien, hvorav utviklingen i skatteinntektene vil være et av elementene.