Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:796 (2014-2015)
Innlevert: 23.03.2015
Sendt: 24.03.2015
Besvart: 27.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Hvor mange søknader har departementet fått om gjennomsnittsfarts fotomåling (streknings ATK) og hvor mange av disse er innvilget, avslått eller ikke blitt behandlet i departementet i denne regjeringsperioden?

Begrunnelse

Gjennom media har vi fått vite at statsråden har avslått søknader om å etablere streknings ATK (SATK) på nye strekninger. Dette gjelder bl.a. Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen i Møre og Romsdal, som regnes som noen av de mest ulykkesutsatte strekningene i Norge. Dette gjelder også FV170 i Akershus, en strekning der 11 har mistet livet og mange andre skadet siden 2000. Trygg trafikk viser til at fotobokser som måler snittfart, såkalt streknings -ATK, reduserer antall drepte og skadde i trafikken men inntil 54 prosent. Til tross for entydige faglige anbefalinger avslår Samferdselsdepartementet søknader om snittfart-fotobokser på ulykkesutsatte strekninger. All kunnskap tilsier at snittfart-fotobokser (SATK) redder liv.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Departementet mottok 17. desember 2014 søknad fra Vegdirektoratet om etablering av streknings-ATK på Rv 658 Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen. Det fremkommer av departementets svarbrev av 5. mars i år at det ikke gis tilslutning til det foreslåtte tiltaket nå. Utover dette har ikke departementet i denne regjeringsperioden mottatt søknader om etablering av streknings-ATK.