Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:801 (2014-2015)
Innlevert: 24.03.2015
Sendt: 25.03.2015
Besvart: 10.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Har regjeringen ved Samferdselsdepartementet gitt politisk signaler til Avinor sitt styre i denne saken, eller vil Avinor fatte beslutning om lokalisering av fjernstyrte flytårntjenester basert på faglig grunnlag og innafor de rammer som ordinært gjelder for Avinors virksomhet?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv og andre medier har de siste dager omtalt Avinors planer om lokalisering av fjernstyrte flytårntjenester for 36 flyplasser til ett sted, og valg av lokasjon for den tjenesten. Det er skapt et bilde av at man fra faglig hold kan ha en anbefaling, mens det kan være politisk begrunnelse for en annen anbefaling.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Avinor planlegger fjernstyring av tårntjenestene ved norske lufthavner, der inn- og utflyging ved hjelp av kamera- og sensorteknologi overvåkes fra ett senter. Det er planlagt at senteret skal drive fjernstyrt tårntjeneste for inntil 15 lufthavner. I all hovedsak gjelder dette lufthavner i Nord-Norge med lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS). Styret i Avinor AS besluttet fredag 27. mars 2015 at tårnsenteret skal legges til Bodø.
Regjeringen ved Samferdselsdepartementet har ikke gitt noen politiske signaler til styret i Avinor AS i denne saken. Administrasjonen i Avinor har på vanlig måte, som andre større saker, orientert departementet underveis i planleggingsarbeidet. Departementet ble 3. februar 2015 orientert om det planlagte styrevedtaket og tok dette til etterretning.
Avinors har opplyst at det har vært viktig for selskapet å etablere tårnsenteret ved en lufthavn hvor selskapet allerede har stor tilstedeværelse, og der det er et godt rekrutteringsgrunnlag. I Bodø har Avinor kontrollsentral med både operativt og teknisk personell. Bodø har også et luftfartsmiljø med sentrale aktører som Luftfartstilsynet, Luftforsvaret og Widerøe.