Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:822 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Besvart: 13.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det er nå lagt frem et finansieringsopplegg for Rogfast som vil gi 300 kroner i bompenger for privatbil og 900 kroner for tunge kjøretøy. Statsråden har i Stortinget lovet en lånerente på ned mot null prosent i bompengeprosjekter.
Med ellers like forutsetninger hva blir takstene i Rogfast med en rente for prosjektet på henholdsvis 0 og 0,5 prosent?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]