Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:826 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 07.04.2015
Besvart: 13.04.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden gje ei oversikt over andelen registrerte sysselsette i alderen 20-66 år fordelt på henholdsvis deltid og heiltid i perioden 2000-2014 for alle med minst 7 års registrert butid i riket fordelt på landbakgrunn?

Begrunnelse

Det blir bede om at statsråden i svaret oppgjev andelen registrerte sysselsette i prosent av registrerte busette personar med same landbakgrunn.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: