Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:832 (2014-2015)
Innlevert: 07.04.2015
Sendt: 07.04.2015
Besvart: 14.04.2015 av utenriksminister Børge Brende

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva gjør norske myndigheter for å forsikre seg om at sikkerheten til journalist Moheeb Alnawaty er ivaretatt?

Begrunnelse

Den palestinsk-norske journalisten Moheeb Alnawaty ble arrestert av syriske myndigheter 5. januar 2011. Alnawaty er palestiner fra Gaza. Han og familien har siden 2008 hatt flyktningstatus i Norge, og Alnawaty er nå norsk statsborger.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Arbeidet med å få klarhet i hva som kan ha skjedd med Moheeb Alnawaty er høyt prioritert. Utenrikstjenesten har gjentatte ganger tatt opp denne saken med syriske myndigheter. Likevel har vi ikke fått vite hvor Alnawaty holdes fengslet eller om han er blitt stilt for retten. Den politiske uroen i Syria fra 2011 og den pågående borgerkrigen har fra første stund gjort det komplisert å følge opp denne saken. Manglende fast norsk diplomatisk tilstedeværelse i Syria har vanskeliggjort oppfølging av saken på stedet. Norske diplomater har likevel hatt møter med representanter for syriske myndigheter om saken hvor både spørsmål rundt Alnawatys sikkerhet og hvor han befinner seg har blitt tatt opp. Gjennom formelle og uformelle kanaler holder utenrikstjenesten jevnlig kontakt med relevante personer, nettverk og organisasjoner som kan tenkes å ha opplysninger i saken.