Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:847 (2014-2015)
Innlevert: 09.04.2015
Sendt: 09.04.2015
Besvart: 13.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Vil samferdselsministeren sikre at flyanbudet Røros-Oslo baseres på de anbefalinger som Sør-Trøndelag fylkeskommune har gitt for å sikre en godt fungerende flyrute for fjellregionen?

Begrunnelse

Sør-Trøndelag fylkeskommune har bedt om at flytilbudet til Røros Lufthavn fra neste anbudsperiode baseres på følgende:

- 24.000 seter tilbys hver vei (per år).
- Morgenavgang og kveldsankomst opprettholdes på ukedager.
- Tre daglige rotasjoner på ukedager og to søndag.
- Minst 30-seters fly.
- Reduksjon i maksimaltakst.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Antall registrerte passasjerer på flyruten mellom Røros og Oslo utgjorde 21 390 passasjerer i 2013-2014 (Widerøes tall), med omtrent 10 700 passasjerer hver vei.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har i sin høringsuttalelse anbefalt 24 000 seter per år i begge retninger, totalt 48 000 seter per år. Fylkeskommune har også anbefalt tre daglige rotasjoner i uken og to på søndag. Det er 17 avganger og 510 seter i uken. Fylkeskommunen har videre ønsket bruk av fly med minst 30 seter. Setekapasitetskravet blir da i realiteten omtrent 26 000 hver vei, totalt 52 000 seter per år. I praksis finnes det ikke 30-seters fly tilgjengelige i markedet. Flyene som betjener Røros i dag, har 39 seter. Hvis 39-seters fly legges til grunn, gir det en setekapasitet på over 33 000 seter hver vei, eller 66 000 seter totalt per år. Jeg tar sikte på å lyse ut anbudskonkurranse for flyrutene i Sør-Norge, herunder flyruten Røros-Oslo, våren 2015. Jeg er i den sammenheng opptatt av å sikre et fortsatt tjenelig flyrutetilbud. Høringsuttalelsen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er et av de innspillene jeg har tatt med meg i prosessen.