Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:860 (2014-2015)
Innlevert: 13.04.2015
Sendt: 13.04.2015
Besvart: 20.04.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden frambringe en oversikt over utbetalte frakttilskudd i perioden 1990-2014 for tilskuddsordningene over kap. 1150, post 73, underpost 18, dvs. følgende frakttilskudd:
- Frakttilskudd kjøtt
- Frakttilskudd egg
- Frakttilskudd kraftfôr
- Frakttilskudd korn til kraftfôrproduksjon?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Landbruksdirektoratet er som tilskuddsforvalter bedt om å utarbeide en oversikt over utbetalingen av disse frakttilskuddene i perioden 1990-2014. Tallgrunnlaget som er mottatt fra direktoratet framgår av vedlagte tabell.

Vedlegg til svar: