Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:877 (2014-2015)
Innlevert: 16.04.2015
Sendt: 17.04.2015
Besvart: 24.04.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Det er gledelig at Miljødirektoratet før påske offentliggjorde fagliggrunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen om Norskehavet, som er utarbeidet av Faglig forum. Vanlig prosedyre ved oppdateringer av forvaltningsplanene er at faggrunnlaget sendes på høring, og at det deretter utarbeides en stortingsmelding.
Når vil faggrunnlaget bli sendt på høring, og når vil regjeringen komme til Stortinget med oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet ble offentliggjort 26. mars 2015. Hovedkonklusjonen i rapporten er at miljøtilstanden fortsatt er god. Aktivitetsnivået har ikke endret seg vesentlig.
Det ble ved offentliggjøringen bedt om at eventuelle skriftlige innspill til rapporten sendes til Klima- og miljødepartementet. Jeg vil komme tilbake til Stortinget vedrørende oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.