Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:910 (2014-2015)
Innlevert: 24.04.2015
Sendt: 27.04.2015
Besvart: 29.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Medfører det riktighet at regjeringen vil endre det kommunale inntektssystemet ved å innføre selskapsskatt som kommunal skatt, og behandle dette særskilt i kommuneproposisjonen for 2016?

Begrunnelse

I Kommunal rapport 17. april framgår det at regjeringen vil uttale seg om modell for kommunal selskapsskatt i kommuneproposisjonen for 2016. Samtidig har regjeringen varslet en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet i kommuneproposisjonen for 2017.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015, som vi la fram i mai 2014, har regjeringen vurdert ulike modeller for tilbakeføring av deler av selskapsskatten til kommunene. I tråd med dette legges det frem forslag i kommuneproposisjonen for 2016, som kommer 12. mai.