Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:912 (2014-2015)
Innlevert: 24.04.2015
Sendt: 27.04.2015
Besvart: 05.05.2015 av utenriksminister Børge Brende

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Hva er regjeringens holdning til Saudi Arabias militære operasjon i Jemen?

Begrunnelse

Utenriksministeren hadde tidligere denne måneden møte med den saudiske ambassadøren. I etterkant av møtet slapp det saudiske utenriksdepartementet denne pressmeldingen der det kom frem at Norge hadde uttrykt støtte til Saudi Arabias militære operasjon i Jemen.
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/news/MinistryNews/Pages/ArticleID201541596490.aspx
Den militære operasjonen har bestått av bombeangrep i områder styrt av Houthi-militsen. En måned etter de saudi-ledede angrepene startet har antallet drepte passert 1000, og ifølge UNICEF er 115 av disse barn. Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte torsdag at det samlede dødstallet i Jemen er over 1.000, og minst 551 av dem er sivile. Luftangrepene har også truffet sivile mål, som en flyktningleir og et meieri. FN kaller angrepet på flyktningleiren et brudd på folkeretten. Hjelpeorganisasjoner forteller at bombingen har bidratt til å forverre forholdene for sivile. Økende tapstall, begrenset tilgjengelighet for humanitære organisasjoner og matmangel meldes det om i mange aviser.
10. april kunngjorde ministeren at regjeringen gir 30 millioner i akutt nødhjelp og uttrykte bekymring for «den dramatiske utviklingen i Jemen». Kun dager etterpå slapp Saudi Arabia den nevnte pressemeldingen på egne sider og gjennom nasjonale medier. Det er lite informasjon på Utenriksdepartementets hjemmesider og i norske medier i dag om regjeringens syn på den militære operasjonen, og spørsmålsstiller ber derfor om mer klarhet i dette.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Den siste tids opptrapping av konflikten i Jemen er foruroligende. Det slås klart fast i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2216 fra 15. april at houthi-bevegelsen og deres allierte har et særlig ansvar for dagens situasjon i Jemen. Resolusjonen oppfordrer samtidig til en dialog der også houthiene må delta.
Regjeringen er bekymret for hvordan utviklingen i Jemen har forsterket allerede etablerte konfliktlinjer. Situasjonen i Jemen truer stabiliteten og sikkerheten i regionen. I mitt møte med Saudi-Arabias nye ambassadør i Oslo 13. april understreket jeg viktigheten av at alle parter må vende tilbake til forhandlingsbordet.
Regjeringen har også i FN gitt klart uttrykk for at konflikten må løses politisk, senest i Norges innlegg i FNs sikkerhetsråd 21. april. Vår holdning er at alle partene i konflikten snarest må møtes til forhandlinger for å bli enige om en varig politisk løsning. Konflikten i Jemen kan ikke løses militært.
Sivilbefolkningen i Jemen er hardt rammet og det haster å få nødhjelp inn i landet. Norge varslet allerede 10. april at vi ville bidra med 30 millioner kroner til humanitær innsats i Jemen.
Norge støtter FNs pågående arbeid. Vi har både støttet FNs nylig avgåtte spesialrådgiver for Jemen Jamal Benomars bestrebelser for en politisk løsning, og vi ønsker velkommen utnevnelsen av Ismail Ould Cheikh Ahmed som ny FN-utsending. Vi vil støtte hans arbeid for en fredelig løsning på konflikten.
Det rådende kaoset i Jemen må ikke reversere landets demokratiske overgangsprosess som har pågått de siste årene. Overgangsprosessen i Jemen må respekteres av alle parter, og det videre arbeidet må baseres på allerede fremforhandlede løsninger, herunder GCC-initiativet og resultatene fra den nasjonale dialogen samt relevante FN-resolusjoner.