Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:918 (2014-2015)
Innlevert: 28.04.2015
Sendt: 28.04.2015
Besvart: 05.05.2015 av finansminister Siv Jensen

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Jeg viser til Stortingets vedtak om nye avskrivingsregler for vindkraft, og den etterfølgende prosessen med ESA notifisering.
Har departementet sendt skriftlig henvendelse til ESA om saken, når kan saken forventes avklart og oversendt Stortinget for endelig vedtak og hva gjør eventuelt statsråden for å påskynde prosessen?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Departementet sendte brev til ESA 24. april 2015 der forslaget om å innføre gunstigere avskrivningsregler for vindkraft ble pre-notifisert.
Forslag om å endre reglene har vært på høring, og forslag om endringer vil bli lagt frem for Stortinget våren 2015.