Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:919 (2014-2015)
Innlevert: 28.04.2015
Sendt: 28.04.2015
Besvart: 05.05.2015 av finansminister Siv Jensen

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Jeg viser til Stortingets vedtak om nye avskrivingsregler for vindkraft, og den etterfølgende prosessen med ESA notifisering.
Har statsråden kjennskap til noe som gjør at stortingets vedtak om at ordningen gjelder i fra 2015 ikke kan gjennomføres?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det fremgår av høringsnotat 16. februar 2015 om gunstigere avskrivningsregler for vindkraft at iverksettelse av ordningen er avhengig av godkjennelse fra ESA. Så fremt ESA godkjenner ordningen, vil den gjelde fra 1. januar 2015.