Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:924 (2014-2015)
Innlevert: 29.04.2015
Sendt: 30.04.2015
Besvart: 04.05.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I et oppslag i Dagsavisen 29. april gir ordfører Harald Espelund (FrP) Landbruks- og matministeren råd om å avklare med KrF og V hva regjeringen er villige til å gi i jordbruksoppgjøret.
Har statsråden avklart nivået på staten sitt tilbud i jordbruksforhandlingene med regjeringens støttepartier i Stortinget?

Begrunnelse

Fjorårets jordbruksoppgjør endte med brudd. I stortingsbehandlingen i etterkant ble det gjort betydelige endringer.
I avtalen i forbindelse med oppgjøret står det:

"Samarbeidspartiene viser til at avtalepartene i samarbeidsavtalen var enige om at avtaleinstituttet i landbruket opprettholdes, og at det skal legges vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet.
Samarbeidspartíene understreker at forhandlingsinstituttet ligger fast, og at det for kommende oppgjør er avgjørende at instituttet ikke undergraves. Framtidige oppgjør bør følge vanlig praksis ved at Stortinget slutter seg til landbruks- og matdepartements proposisjon om jordbruksoppgjøret, og ikke er gjenstand for forhandlinger i Stortinget. Samarbeidspartiene er enige om at statens tilbud til fremtidige jordbruksoppgjør skal være i tråd med de føringene som ligger til grunn i innstillingen til dette årets jordbruksoppgjør og innstilling 8S (2013-2014)."

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Vi skal nå inn i forhandlinger med jordbruksorganisasjonene. Det er ikke naturlig å svare på noen spørsmål knyttet til jordbruksoppgjøret.