Skriftlig spørsmål fra Niclas Tokerud (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:928 (2014-2015)
Innlevert: 30.04.2015
Sendt: 04.05.2015
Besvart: 13.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Niclas Tokerud (A)

Spørsmål

Niclas Tokerud (A): Vil helseministeren ta et nasjonalt initiativ for vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse blant elever i videregående skole?

Begrunnelse

Den siste tiden har vi kunnet lese flere saker om personer i årets russekull som har blitt innlagt ved sykehus med hjernehinnebetennelse (meningokokksyndrom), blant annet i Drammen. Folkehelseinstituttet opplyser at spesielt ungdom som skal delta aktivt i russefeiringen burde vaksinere seg mot dette.
Buskerud Fylkeskommune – som eier av fylkets videregående skoler - vedtok i fylkestingsmøte 30.04.2015 at avgangselever i fylkets videregående skoler i 2016 skal få dekket kostnadene ved å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse, dersom de ønsker slik vaksine. Dette er et eksempel på et svært godt lokalt initiativ for å få flere til å beskytte seg mot sykdommen, som flere fylker bør vurdere, og det kan være behov for et nasjonalt initiativ for å få dette til.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: