Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:938 (2014-2015)
Innlevert: 05.05.2015
Sendt: 06.05.2015
Besvart: 12.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hvilke faglige vurderinger er foretatt hva gjelder elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen, og finnes det noe kostnadsanslag på hva elektrifisering av disse banestrekningene vil koste?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jernbaneverket arbeider nå med en utredning som på et overordnet nivå vil angi kostnadene knyttet til elektrifisering av Røros- og Solørbanen, samt Nordlandsbanen, Raumabanen og Bratsbergbanen. Utredningen skal etter planen være ferdig høsten 2015.
Utredningen omfatter også en kunnskapsinnhenting og sammenlikning av energibærere/driftsformer som kan utgjøre alternativer til konvensjonell elektrifisering.