Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:946 (2014-2015)
Innlevert: 06.05.2015
Sendt: 07.05.2015
Besvart: 15.05.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I det fremlagte tilbudet i jordbruksoppgjøret ligger det inne en del "forenklingstiltak".
Kan statsråden gi en vurdering av hvor mye tid den enkelte bonde vil spare på disse tiltakene og vil summen av tiltak som regjeringen har presentert til nå, inkludert årets tilbud, gjøre at den enkelte bonde i gjennomsnitt sparer mer enn 30 min årlig i papirarbeid/byråkrati?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg har ved flere anledninger svart på liknende spørsmål fra Pollestad, senest spørsmål nr. 8 til spørretime i Stortinget den 15. april i år. Da stilte representanten Pollestad følgende spørsmål: ”Hvor mye tid anslår statsråden at norske matprodusenter sparer gjennom de vedtatte forenklingstiltakene?"
Utgangspunktet for mine svar på disse spørsmålene er at forenkling av landbrukspolitikken er et mandat regjeringen har fått fra Stortinget, og at forenkling omfatter mye mer enn hvor lang tid en bonde bruker på å fylle ut søknadsskjemaet om produksjonstilskudd.
Jeg vil be representanten Pollestad om å lese de tidligere svar jeg har gitt.