Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:956 (2014-2015)
Innlevert: 08.05.2015
Sendt: 08.05.2015
Besvart: 18.05.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva er belegget for utsagnet fra statsråden om at forslag til overføring av oppgaver til kommunene i Meld. St. 14, representerer den største samlede overføringen av oppgaver noensinne?

Begrunnelse

Statsråden har ved flere anledninger sagt at forslaget i Meld. St. 14 (2014-2015) er den største overføringen av oppgaver til kommunene noensinne. Det er ønskelig å få dokumentert belegget for dette utsagnet, og hvordan det er regnet ut.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg har i forbindelse med framleggelsen av Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner uttalt at dette vil være den største samlede flyttingen av oppgaver til kommunene noensinne. Med det mener jeg at det ikke tidligere har vært overført et så bredt spekter av oppgaver til kommunene på samme tid. Det har vært omfattende reformer med overføring av store oppgaver til kommunene tidligere, herunder overføring av sykehjemmene og HVPU-reformen, men det har i all hovedsak vært sektorreformer og ikke oppgaveendringer på mange områder samtidig. Jeg understreker også at jeg refererer til flytting av oppgaver. Kommunene har opp igjennom årene fått ansvar for en rekke nye, omfattende oppgaver (for eksempel 10-årig grunnskole), som ikke har betydd overføring av makt og ansvar fra andre forvaltningsnivåer.