Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:961 (2014-2015)
Innlevert: 08.05.2015
Sendt: 11.05.2015
Besvart: 21.05.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): I et brev fra statsråden til Arbeids- og sosialkomiteen 25. mars, med fakta og bakgrunnsinformasjon om konsekvensene av uførereformen, opplyses det om at 14 345 uføre har tapt mer enn 6000 kroner i nettoinntekt i året som følge av uførereformen, uten å komme inn under overgangsordningen.
Kan statsråden gi en oversikt over inntektsnivået til denne gruppen?

Begrunnelse

Ber om en oversikt som skiller mellom hvor mange av disse som har inntekt mellom 100 000 og 200 000 i året, mellom 200 000 og 300 000 i året osv.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: