Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:965 (2014-2015)
Innlevert: 12.05.2015
Sendt: 12.05.2015
Spørsmålet er trukket tilbake

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Spørsmålet ble trukket.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: .