Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:994 (2014-2015)
Innlevert: 19.05.2015
Sendt: 20.05.2015
Besvart: 02.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hva gjør statsråden for å få ferdigstilt bompengeproposisjonen så raskt som mulig, og står målet om oppstart av parsellen Bagn-Bjørgo i 2015 ved lag?

Begrunnelse

Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbygging av E16 på strekningen Bagn-Bjørgo. I statsbudsjettet for 2015 er det bevilget 160 mill. til parsellen, og det er nå startet med rydding i området og forberedende arbeid er i gang. Stortinget har ikke fått bompengeproposisjonen for strekningen til behandling, og det er nå knyttet bekymring til om planlagt oppstart i løpet av 2015 kan gjennomføres.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen mener det er viktig å utbedre E 16 Bagn-Bjørgo. Jeg minner om at i forslaget til statbudsjettet for 2014 fra Stoltenberg II regjeringen lå det ikke inne tilstrekkelig midler til planlegging av denne veien. Dagens flertall bevilget derfor 40 millioner kroner ekstra til prosjektering for å sikre rask fremdrift. I tillegg har vi lagt inn 120 millioner kroner ekstra for å redusere bompengesatsene. Det arbeides for tiden med en proposisjon om utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn – Bjørgo. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge frem proposisjonen så raskt som mulig.