Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1003 (2014-2015)
Innlevert: 20.05.2015
Sendt: 20.05.2015
Besvart: 27.05.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Er det riktig at regjeringen kun vil bidra med 1/3 av kostnadene dersom Norge blir hovedgjesteland på Bokmessen i Frankfurt i 2019?

Begrunnelse

Ved finansiering av Bokmessen i Frankfurt fikk land som Nederland og New Zealand henholdsvis 87 og 79 % statlig finansiering.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet, har tatt initiativ til å søke om at Norge skal være gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019. NORLA er et statsstøttet og ikke-kommersielt informasjonskontor som promoverer og formidler norsk litteratur til utlandet. Bokmessen i Frankfurt er den viktigste internasjonale bokmessen for avtaler om oversetting av skjønnlitteratur og sakprosa. Hvert år er ett land hovedgjest, med egen paviljong og betydelig profilering. Kulturdepartementet har vært i dialog med NORLA om saken en tid og gjort det klart at en forutsetning for statlig støtte vil være en meget betydelig finansiering fra bransjen selv og private sponsorer. Departementet mottok 23. april i år en henvendelse med finansieringsplan for Norge som hovedgjesteland på bokmessen. Saken er for tiden til behandling i departementet.