Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1020 (2014-2015)
Innlevert: 26.05.2015
Sendt: 26.05.2015
Besvart: 01.06.2015 av utenriksminister Børge Brende

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Når tok Norges ambassadør i Riyadh opp de alvorlige menneskerettighetsbruddene mot Raif Badawis overfor den offentlige menneskerettighetskommisjonen i Saudi-Arabia, og hvilke andre skritt vil statsråden ta for å legge press på Saudi Arabiske myndigheter vedrørende Badawis situasjon?

Begrunnelse

I Aftenposten 18. mai kan vi lese om bloggeren Raif Badawi som ble dømt til 10 års fengsel og 1000 piskeslag for å ha fornærmet islam, og etter løslatelse er han ilagt reiseforbud. Badawi ble i utgangspunktet tiltalt for frafall fra Islam, noe man risikerer dødsstraff for i Saudi-Arabia. Badawi har nå vært i fengsel i mer enn to år. Raifs advokat Waleed Abu al-Khair, har sittet fengslet i ett år. Han er dømt til 15 års fengsel på grunn av sitt arbeid for menneskerettighetene.
Flere internasjonale organisasjoner – blant annet PEN og Amnesty, arbeider aktivt mot Saudi-Arabia for å løslate Badawi. Utenriksminister Børge Brende (H) har vært tydelig på at Norge jobber for bekjempelse av tortur og dødsstraff, for å verne om ytringsfriheten og for å beskytte menneskerettighetsforkjempere, og at Norge har protestert mot dommen mot Badawi og iverksettelsen av denne en rekke ganger. I den forbindelse viser undertegnede til Dokument nr. 15:895 (2013-2014) og Dokument nr. 15:450 (2014-2015), hvor det fremkommer at regjeringen ved statssekretær Høglund tok opp bekymringene vedrørende Badawis situasjon da han møtte Saudi Arabias Human Rights Commission i Riyadh 6. mai 2014. I Dokument nr. 15:450 (2014-2015), kommer det også frem at det har vært kontakt både med den Saudi Arabiske ambassaden i Badawis sak og at Norges Ambassadør i Riyadh vil fremføre en tilsvarende protest overfor den offentlige menneskerettighetskommisjonen i Saudi-Arabia. Undertegnede mener det er viktig at Norge bidrar kontinuerlig med en tydelig stemme i denne og liknende saker overfor saudiske myndigheter.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia gir grunn til bekymring, og Norge oppfordrer konsekvent Saudi-Arabia til å etterleve landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.
Norge har tatt opp Raif Badawis situasjon en rekke ganger med saudiske myndigheter. Saken var tema i Utenriksdepartementets møte med den saudiske ambassaden i Oslo i januar samt nevnt spesifikt i statssekretær Bård Glad Pedersens innlegg i FNs menneskerettighetsråd 2. mars. Hans situasjon ble også tatt opp av statssekretær Pedersen da Norge i april i år møtte en delegasjon fra det saudi-arabiske Shurarådet. Videre hadde den norske ambassaden i Riyadh 4. mai et møte med den offentlige saudiske menneskerettighetskommisjonen om saken. Jeg har også gitt min støtte til Amnesty Internationals kampanje for løslatelse av Badawi. Da Badawis kone, Ensaf Haidar, besøkte Norge 19. mai, ble hun tatt imot i Utenriksdepartementet av statssekretær Morten Høglund.
Forrige landgjennomgang av Saudi-Arabia i FNs menneskerettighetsråd fant sted i 2013. Saudi-Arabia aksepterte da en norsk anbefaling om å fjerne alle hindre for ytringsfrihet og sikre bevegelsesfrihet for menneskerettighetsforsvarere. Disse forpliktelsene følger vi opp overfor saudiske myndigheter.
Norge vil fortsette å følge utviklingen på menneskerettighetsfeltet i Saudi-Arabia tett, spesielt når det gjelder respekt for ytringsfriheten og beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere. Vi vil fortsette å ta opp Badawis sak med saudiske myndigheter i relevante sammenhenger, og gjenta oppfordringen om at Raif Badawi må løslates.