Skriftlig spørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1022 (2014-2015)
Innlevert: 26.05.2015
Sendt: 27.05.2015
Besvart: 02.06.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): Regjeringen arbeider nå med en stortingsmelding om naturmangfold, og med en sak til Stortinget om nytt bestandsmål- for ulv. Ettersom ulv er en del av
norsk natur regner vi det som naturlig at spørsmålet om nytt bestandsmål for ulv blir behandlet i den kommende meldingen om naturmangfold.
Kan statsråden bekrefte dette?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Det ble høsten 2014 utarbeidet et faggrunnlag, avholdt en rekke høringsmøter og åpnet for skriftlige innspill til dette arbeidet. Dette vil være et viktig grunnlag når det skal tas endelig stilling til den fremtidige forvaltningen av ulv. Som jeg tidligere har redegjort for i flere sammenhenger, blant annet i mitt svar av 13. mars 2015 på tilsvarende spørsmål fra representanten Terje Aasland, skal saken om bestandsmål for ulv og ulvesonen frem for Stortinget i 2015. Regjeringen har ikke konkludert med i hvilken form dette vil skje.