Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1033 (2014-2015)
Innlevert: 28.05.2015
Sendt: 28.05.2015
Besvart: 04.06.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Er avslaget på søknad om støtte til å restaurere det siste flyet på vingene under angrepet på Norge i 1940, begrunnet i budsjettmessige årsaker, eller vil det være anledning til å fremme ny søknad til Forsvarsdepartementet ved en annen anledning?

Begrunnelse

Det siste flyvedyktige norske Gloster Gladiator ble landet av veteranen og krigshelten Per Waaler på Vangsmjøsa den 23. april 1940, hvor flyet sank.
Flyet er senere hevet og er nå under restaurering i England. Det er tidligere gitt avslag på søknad om istandsettelse av flyet etter søknad til Forsvarsdepartementet. Det legges til grunn at begrunnelsen for avslaget på søknaden skyldtes budsjettmessige årsaker, og at det vil være anledning til å søke på nytt i forbindelse med senere års budsjetter.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 28. mai 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt om bakgrunnen for avslaget på søknaden om støtte til å restaurere det norske krigsflyet Gloster Gladiator.
Forsvarsdepartementets avslag på Gloster Gladiator 423 Stiftelsens søknad om 10 mill. kr til å gjenoppbygge et Gloster Gladiator jagerfly fra krigens dager, er begrunnet i at dette er et ikke ubetydelig beløp som departementet prioriterer å bruke på operativ evne. Jeg har stor forståelse for at et meget engasjert veteranflymiljø, ønsker å gjenskape et historisk fly som Gloster Gladiator, og å kunne få det på vingene. Det er viktig for veteranflymiljøet å gjenskape flest mulig historisk interessante fly. I denne sammenheng er Gloster Gladiator unikt. Det var denne flytypen som ble brukt til forsvar av Norge under invasjonen 9. april 1940. Jeg vil imidlertid benytte anledningen til å nevne at Norsk Luftfartsmuseum har et eksemplar av flyet i sin utstilling i Bodø.