Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1039 (2014-2015)
Innlevert: 28.05.2015
Sendt: 29.05.2015
Besvart: 09.06.2015 av næringsminister Monica Mæland

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): I hvilken grad ble regnskapspliktige foretak som ikke har registret e-postadresse i Brønnøysundregisteret varslet om at disse ikke lenger per brev ville bli varslet om at årsregnskapet ikke er levert inn (slik praksis har vært), hva vil statsråden gjøre for å forhindre dette for fremtiden og er statsråden positiv til at regnskapspliktige som har fått store gebyrer (opptil 44 700 kr) fra Statens innkrevingssentral på grunn av forglemmelse eller misforståelse kan få ettergitt dette forsinkelsesgebyret?

Begrunnelse

Undertegnede har via interesseorganisasjoner, medieoppslag og direkte henvendelser fra foretak fått det inntrykk at det har vært mangelfull informasjon i forbindelse med at Regnskapsregisteret for regnskapsåret 2013 la om sine rutiner når det gjelder å purre på regnskapspliktige som ikke har levert inn regnskapene til rett tid.
Undertegnende er ukjent med at det er lovpålagt å registrere sin epostadresse hos Brønnøysundregistret, og kan ikke se at det har vært god nok informasjon til regnskapspliktige om viktigheten av dette.
Dette rammer også mindre stiftelser hardt. Et eksempel på dette er Ådal utdanningsfond som nå på grunn av dette forsinkelsesgebyret på 44.700 kr er nødt til å bli lagt ned. Dette er et fond som deler ut penger til ungdommer fra Ådal som ønsker å ta utdanning. I følge kommuneadvokaten i Ringerike, så oppstod det en misforståelse som førte til at fondet glemte å sende inn regnskap til Regnskapsregisteret innen fristen. Se Ringerikes Blad 8. mai 2015 (side 2 og 3), og 13. mai 2015 (side 3).
Det er grunn til å tro at dette har rammet mange regnskapspliktige foretak.
I forbindelse med at statsråden gir et svar, er det også ønskelig å få informasjon/statistikk på hvordan utviklingen har vært de siste årene. Om man kan se at det har vært en økning i antall for sent innlevert årsregnskap for regnskapsåret 2013 sammenlignet med forrigegående år.
Relatert til denne saken, så er undertegnede kjent med at eierseksjonssameier som er regnskapspliktige, verken får varsel om for sent innlevert årsregnskap eller får forsinkelsesgebyr. Visstnok fordi datasystemet i Brønnøysundregisteret / regnskapsregisteret ikke klarer å skille mellom hvilke sameier som er regnskapspliktige og ikke. Hvis dette stemmer, så gir en forskjellsbehandling av foretaksformer. Det kunne vært interessant med en vurdering rundt dette i svaret fra statsråden, samt om det bør vurderes å gjøre det valgfritt til sameiermøtet om det skal være revisorpliktig.