Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1046 (2014-2015)
Innlevert: 29.05.2015
Sendt: 29.05.2015
Besvart: 05.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Det står i pakkeforløpet for prostatakreft at biopsi skal gjennomføres i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer. Det står også at multiparametrisk MR fortrinnsvis bør tas før biopsi.
Hvilken rolle mener departementet egentlig at MR skal ha i utredningen av prostatakreft, på hvilket stadium i utredningen av prostatakreft skal MR benyttes, og for hvor stor del av/hvilken del av pasientgruppen skal MR benyttes?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Retningslinjene for diagnostikk og behandling av kreft ligger i de nasjonale handlingsprogrammene på kreftområdet. Det er også utarbeidet et eget handlingsprogram med retningslinjer for prostatakreft. Handlingsprogrammene utarbeides av Helsedirektoratet i tett samarbeid med de nasjonale fagmiljøene.
For å svare på ditt spørsmål har jeg bedt om innspill fra Helsedirektoratet. I sitt svar sier Helsedirektoratet følgende:

"Det er nå startet et arbeid med revisjon av handlingsprogrammet for prostatakreft bl.a. for å utarbeide tydeligere anbefalinger når det gjelder biopsi av prostatakreft og bruk av MR i diagnostikk og behandling av denne sykdommen. Det er ventet at en revidert versjon vil foreligge mot slutten av 2015. I pakkeforløpsbeskrivelsen er ikke dette temaet diskutert i detalj. Bruk av MR ved prostatakreft er i ferd med å endre seg, og blir stadig viktigere både i diagnostikk og planlegging av behandling. Stadig flere bruker nå multiparametrisk MR før biopsi hos pasienter med forhøyet PSA og begrunnet mistanke om kreft. Det er ved denne metoden mulig å se selve kreftsvulsten og ikke bare prostatakjertelen som kan ses ved ultralyd. På den måten kan man ta målrettet vevsprøve av det området som lyser ved MR, selv om området er svært lite, og man kan unngå "blinde" biopsier som hittil har vært vanlig. Noen fusjonerer (legger oppå hverandre) MR- og ultralydbilder, noe som gjør biopseringen ekstra presis. Man vil ved bruk av MR få større treffsikkerhet med færre falske negative biopsier og man kan klare seg med færre stikk.
MR brukes også for å planlegge det kirurgiske inngrep og strålebehandlingen for å gjøre denne mer presis. Det arbeides med å utvikle optimale MR-protokoller som kan brukes for alle disse formål. I utgangspunktet regner vi med at de aller fleste pasienter med prostatakreft og begrunnet mistanke om prostatakreft skal ha en MR-undersøkelse. Men det er nok fortsatt noe ulike synspunkter på dette i de ulike fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
Disse forhold vil bli tydeligere beskrevet i handlingsprogrammet når dette kommer i revidert versjon."