Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1044 (2014-2015)
Innlevert: 29.05.2015
Sendt: 01.06.2015
Besvart: 09.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Når vil regjeringen fremlegge en løsning for strekningen Bergen - Voss, med bakgrunn i konseptvalgutredning som Statens vegvesen og Jernbaneverket har gjort?

Begrunnelse

I spørretimen 20. mai 2015 svarte statsråden at:
Det å sørge for at både jernbanen mellom Bergen og Voss og E16 på samme strekning blir tryggere og bedre, er for oss viktig – både med tanke på trafikksikkerhet og med hensyn til reisetid.
Det er store behov for framdrift i arbeidet med strekningen Bergen- Voss og statsråden antydet i spørretimen at Jernbaneverkets arbeid vil ta noen måneder til og at regjeringen da får supplerende informasjon og kan gå videre.
I møte med Hordalandsbenken 26.05 kunne imidlertid ikke statssekretær Bård Hokksrud svare om framdriften i saken. Det fremstår derfor som uklart hvilket tidsperspektiv regjeringen legger til grunn og det haster å komme frem til en løsning og konklusjon i denne saken.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: