Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Dokument nr. 15:1052 (2014-2015)
Innlevert: 01.06.2015
Sendt: 01.06.2015
Besvart: 05.06.2015 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hvordan henger beslutningen om å trekke tilbake stillingen som nasjonal ekspert i Europaparlamentet sammen med regjeringens målsetting om å føre en aktiv europapolitikk og søke å ivareta norske interesser gjennom å påvirke beslutningsprosessen i EU?

Begrunnelse

Ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv 1. juni 2015 kritiserer administrerende direktør i Hovedorganisasjonens Virke at regjeringen har trukket tilbake den eneste norske stillingen i Europaparlamentet, en nasjonal eksportstilling. Europaparlamentet har de siste årene fått økt betydning i beslutningsprosessen i EU-samarbeidet gjennom at flere områder nå krever enighet mellom Rådet og Europaparlamentet.
Stortinget har for noen år siden opprettet en stilling i internasjonal avdeling, som har som hovedoppgave å følge arbeidet i Europaparlamentet, for å styrke Stortingets evne til å arbeide mot Europaparlamentet, med sikte på å kunne bidra i en felles anstrengelse for å ivareta norske interesser i beslutningsprosessen i EU-systemet.
Hvis det er riktig at regjeringen ikke viderefører stillingen som norsk eksport i Europaparlamentet, vil det svekke vår samlede evne til å påvirke og ivareta norske interesser.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Jeg takker representanten Hansen for spørsmålet, og for hans engasjement for Norges muligheter til å påvirke EU-systemet. Det er et engasjement regjeringen deler.
Utenriksdepartementet har i to år finansiert en stilling som nasjonal ekspert i sekretariatet til Industri-, forsknings- og energikomiteen i Europaparlamentet. Tidligere har Nærings- og fiskeridepartementet finansiert en slik stilling i sekretariatet til Indre markedskomiteen. Stillingene er tidsbegrenset, og som for andre nasjonale ekspertstillinger i EU-institusjonene, varierer tjenesteperioden av ulike årsaker. Det ligger en tilleggsverdi i nasjonale ekspertstillinger i form av kompetanse og nettverk, når medarbeidere gjeninntrer hos norsk arbeidsgiver etter endt periode.
Regjeringen vurderer nye tilsvarende ordninger, der andre departement - og andre komiteer i parlamentet - kan være aktuelle. Det vil ta noe tid å avklare hvorledes ordningen kan videreføres med en norsk nasjonal ekspert i Europaparlamentet.