Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1060 (2014-2015)
Innlevert: 02.06.2015
Sendt: 03.06.2015
Besvart: 10.06.2015 av utenriksminister Børge Brende

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan utanriksministeren offentleggjere det (opphavlege) norske mandatet for TISA-forhandlingane som vart skrive i november 2013, og meiner utanriksministeren at regjeringas posisjonspapir no er det gjeldande norske mandatet for TISA-forhandlingane?

Begrunnelse

Onsdag 20. april sende eg eit spørsmål til utanriksministeren der eg bad han avklare om det finnes eit norsk mandat for TISA-forhandlingane, og fortelje når dette dokumentet er skriven.
Utanriksministeren gav meg følgjande svar:

«Ja, det finnast eit norsk mandat for TISA-forhandlingane. Det vart skrive i november 2013 då regjeringa stadfesta mandatet til å ta del i forhandlingane, i samband med at vi la fram vårt opningstilbod. Grunnlaget for denne avgjerda, og regjeringa sine overordna posisjonar i forhandlingane, blei offentleggjort 17. mars 2015 på regjeringa si nettside. Dette er det gjeldande norske mandatet i forhandlingane.»

Det verker ut i frå dette svaret som utanriksministeren no meiner at regjeringa sitt posisjonspapir er det gjeldande norske mandatet for TISA-forhandlingane.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringa stadfesta i november 2013 vårt mandat i TISA-forhandlingane, i samband med framlegginga av opningstilbodet Noreg la fram. 17. mars 2015 offentliggjorde regjeringa innhaldet i det norske mandatet slik det vart vedteke i november 2013. Det norske posisjonspapiret er Noreg sitt mandat i TISA-forhandlingane.