Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1075 (2014-2015)
Innlevert: 04.06.2015
Sendt: 05.06.2015
Besvart: 12.06.2015 av utenriksminister Børge Brende

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Denne våren er en norsk/svensk båt på vei fra Sverige til Gaza. Båten er en del av et internasjonalt initiativ for å bryte den israelske blokaden. Tidligere lignende båter har blitt borda av Israelske soldater i internasjonalt farvann, i 2010 ble flere av aktivistene skutt og drept, og i 2012 ble flere nordmenn arrestert. Båten har med seg enkle varer, blant annet medisin og solcellepanel.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å beskytte dette initiativet så de kan få reise trygt inn til Gaza?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Situasjonen i Gaza er svært vanskelig. Ødeleggelsene etter krigen sommeren 2014 er store, og gjenoppbyggingen går for sakte.
Stengningsregimet som ble innført etter at Hamas overtok kontrollen over Gaza i 2007 splitter Palestina og undergraver Gazas økonomi. Sikkerhetsrådet vedtok en resolusjon etter krigen i 2009 som ba om åpning for normal handel og trafikk, og samtidig om tiltak for å stanse ulovlig innførsel av våpen til Gaza. Det siste året er de fleste ulovlige tunnelene inn til Egypt stengt, og Gaza er helt avhengig av krysningspunktene til Israel for å få varer inn og ut.
Som leder av Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) har jeg flere ganger tatt opp behovet for å avvikle stengningsregimet, slik at Gaza kan gjenoppbygges og økonomisk aktivitet kan gjenopptas. På AHLC-møtet i Brussel 27. mai uttalte giverne at Israel må gjøre langt mer for å åpne grensene for byggevarer og legge til rette for handel. Giverne oppfordret også alle palestinske partier til å bidra til politisk og administrativ gjenforening av Gaza og Vestbredden under den nåværende palestinske regjeringen. Israelske myndigheter fremholder at de vil bidra til gjenoppbyggingen, til at nødvendige varer kommer inn, og til at produkter kan eksporteres ut fra Gaza.
Skipene til Gaza er et uttrykk for frustrasjon internasjonalt over situasjonen i Gaza. Samtidig vil jeg påpeke at forsøk på å bryte den israelske sjøblokaden er forbundet med stor fare og noe norske myndigheter fraråder.
Rakettangrep som rettes mot israelske befolkningssentra fra Gaza er helt uakseptable. Disse kan gi Israel grunnlag for å iverksette visse nødvendige og forholdsmessige tiltak for å hindre tilførsel av våpen og andre angrepsmidler til Gaza. Det er samtidig klare regler for hvordan slike tiltak kan utøves. Israel kan ikke på dette grunnlag gjennomføre tiltak som har som formål å nekte befolkningen tilgang til livsnødvendige varer, eller påføre den uforholdsmessige skadevirkninger.
Israels adgang til å iverksette slike tiltak omfatter blant annet en viss adgang til å stanse og undersøke skip som forsøker å ta seg inn i området, dirigere fartøyenes seilingsleder og andre lignende tiltak, inkludert å pålegge at lasten tas i land på angitt sted. Skip som, etter å ha blitt tydelig advart, tydelig motsetter seg kontrolltiltak, vil etter omstendighetene kunne stanses med makt. Folkeretten krever imidlertid at graden og omfanget av maktbruken skal være nødvendig og forholdsmessig. Dette gjelder både hvilke metoder som tas i bruk og omfanget av maktbruken.
Israel har tidligere tilbudt å transportere varer over land fra israelsk havn til Gaza. Skulle skipet velge en slik rute, vil Norge anmode Israel om bistand til å bringe varene fram.