Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1087 (2014-2015)
Innlevert: 08.06.2015
Sendt: 08.06.2015
Besvart: 12.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Med planlagt oppstart av fagutdanningen av brann og redningspersonell høsten 2018, er det ikke mer tid enn nødvendig for forberedelser. Tjeldsund kommune har så langt ikke blitt inkludert i noen forberedende prosesser.
Hvordan mener statsråden at vertskommunen for Norges Brannskole skal inkluderes i forberedelsene til oppstart av fagutdanningen av brann- og redningspersonell, er statsråden fornøyd med fremdriften i planleggingen og trygg på at oppstart 2018 vil skje?

Begrunnelse

Regjeringen besluttet i februar at den fremtidige toårige fagutdanningen av brann og redningspersonell skulle etableres ved det eksisterende nasjonale anlegget til Norges brannskole (NBsk) i Tjeldsund med planlagt oppstart for studiet høsten 2018. Dette ble presentert på en pressekonferanse 13. februar 2015, på NBsk på Fjelldal i Tjeldsund.
For å ivareta vertskommuneansvaret på en god måte er det viktig at vertskommunen inkluderes i planleggingen av en så stor etablering.
Vertskommuneansvaret for denne nasjonale utdanningsinstitusjonen (NBsk) stiller store krav til en liten kommune hva gjelder bl.a. planlegging, tilrettelegging og utbygging.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fikk i mars i år i oppdrag å utarbeide et forslag til plan for hvordan arbeidet med å etablere en fagskole for brann- og redningspersonell kan organiseres og gjennomføres. Planen skal blant annet inneholde forslag til aktiviteter/tiltak, arbeidsorganisering, fremdrift og milepæler, som vil inkludere kontakt med Tjeldsund kommune. Planforslaget skal legges frem for Justis- og beredskapsdepartementet (JD) innen 1. juli 2015.