Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1089 (2014-2015)
Innlevert: 08.06.2015
Sendt: 09.06.2015
Besvart: 16.06.2015 av utenriksminister Børge Brende

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vil statsråden sørge for at frivillige organisasjoner som har søkt om penger til nødhjelpsarbeid etter jordskjelvet i Nepal umiddelbart får svar, slik at nødvendig hjelp kan nå fram før monsunsesongen starter rundt 20. juni?

Begrunnelse

FN anslår at 2,8 millioner mennesker har behov for humanitær assistanse etter jordskjelvet i Nepal 25. april, og det største etterskjelvet 12. mai. De anslår samtidig, pr. 29. mai, at kun 28 prosent av behovet er finansiert.
Norge har bidratt til hjelpearbeidet, men hjelpeorganisasjoner opplever nå at opprinnelige bevilgninger og innsamlete midler er oppbrukt, og at nye søknader til Utenriksdepartementet forblir ubesvart. Ett eksempel på dette er FORUT, som fokuserer sitt hjelpearbeid på kommunene der etterskjelvet 12. mai hadde sitt episenter, og hvor 99 prosent av befolkningen er rammet. Deres søknad av 26. mai er fortsatt ubesvart.
FN har i sin nye Flash Appeal utvidet nødhjelpsbehovet til å gjelde ut september (tidligere ut juli), men skriver samtidig at det er viktig at mest mulig hjelp når fram før ca. 20. juni, da monsun-regnet erfaringsmessig begynner. Veier og stier blir da uframkommelige, og telt og presenninger vil ikke lenger være tilstrekkelig beskyttelse mot vær og vind. Dette betyr at de nærmeste 14 dagene er særdeles viktige og det er derfor kritisk at organisasjonene får svar umiddelbart på sine søknader slik at hjelpen ikke stopper opp nå de siste to ukene før regnet starter.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jordskjelvene som rammet deler av Nepal var kraftige og førte til omfattende ødeleggelser. Norge var tidlig ute og ga 130 millioner kroner i nødhjelp. Disse midlene ble raskt fordelt og organisasjonene er i full gang med arbeidet. Midlene ble gitt gjennom FN og frivillige organisasjoner som hadde god kjennskap og erfaring fra Nepal. Det ble også gitt midler til organisasjoner som har en kompetanse som er spesielt relevant for denne type store humanitære katastrofer, blant annet til Forut. Fokus for denne støtten var livreddende tiltak, inkludert tiltak innenfor vann og sanitær, mat, helse, utdanning og beskyttelse. Gjenoppbyggingsarbeidet vil ta tid og er krevende. Nepal vil ha behov for internasjonal hjelp i lang tid framover. Norge har allerede bidratt betydelig og er pr. 11. juni den fjerde største bilaterale giveren til appellen som FN lanserte etter jordskjelvet. I tillegg er Norge en betydelig bidragsyter til FNs nødhjelpsfond (CERF), Røde Kors’ internasjonale nødhjelpsfond og Asiabankens nødhjelpsfond. Dette er mekanismer som tidlig ble satt inn i hjelpeinnsatsen og som er viktige for en koordinert og godt tilpasset assistanse. Det arbeides med ytterligere norske bidrag. Det vil bli lagt vekt på tiltak som bidrar til gjenoppbygging, blant annet til husly, såkorn og utdanning. Regntiden starter snart og det er viktig at deler av arbeidet starter før denne setter inn. Vi har dialog med de humanitære organisasjonene om dette. Jeg viser forøvrig til at Forut er en av de aktørene som vil bli gitt ytterligere støtte til sitt arbeid, dette er organisasjonen allerede informert om.