Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1117 (2014-2015)
Innlevert: 12.06.2015
Sendt: 12.06.2015
Besvart: 19.06.2015 av utenriksminister Børge Brende

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Utenriksdepartementet har kritisert dommen mot Raif Badawi, krevd at piskingen stopper og at Raif blir løslatt. Svaret fra Riyadh er larmende taushet. Derfor må det gjøres tydeligere og sterkere. En mulighet er at regjeringen går sammen med andre land og fremfører budskapet samlet og direkte til kong Salman i Riyadh. Norge har dessuten samarbeid om olje og handel med våpen med Saudi Arabia.
Mener statsråden at slike grove menneskerettighetsbrudd kan føre til endringer i samhandling med et land?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge har tatt opp Raif Badawis situasjon med saudiske myndigheter en rekke ganger. Jeg tok selv opp Badawi-saken da jeg nylig møtte den nye saudiske utenriksministeren i Paris. Jeg har også gitt min støtte til Amnesty Internationals kampanje for løslatelse av Badawi. Saken ble spesifikt omtalt i Norges innlegg i FNs menneskerettighetsråd 2. mars. Badawis situasjon ble også tatt opp da Norge i april i år mottok en delegasjon fra det saudi-arabiske Shurarådet. Videre hadde den norske ambassaden i Riyadh 4. mai et møte med den offentlige saudiske menneskerettighetskommisjonen der saken ble reist. Da Badawis kone, Ensaf Haidar, nylig besøkte Norge ble hun tatt imot på politisk nivå i Utenriksdepartementet. Saken ble senest tatt opp i et møte med den saudiske ambassadøren i Oslo 10. juni, og med det saudiske innenriksministeriet i Riyadh 15. juni.
Når det gjelder handel med Saudi-Arabia, må det understrekes at det ikke foreligger FN-sanksjoner som begrenser private eller offentlige investeringer i Saudi-Arabia. Verken EU eller andre nære allierte har tatt til orde for slike restriktive tiltak. Det er heller ingen tradisjon i Norge for å innføre ensidige tiltak mot andre land. Når det gjelder våpen, er det ikke åpnet for eksport av våpen eller ammunisjon (A-materiell) til Saudi-Arabia.
Norge følger utviklingen på menneskerettighetsfeltet i Saudi-Arabia tett, også i samråd med nærstående land. Dette gjelder spesielt saker som omhandler respekt for ytringsfriheten og beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere. Vi vil fortsette å ta opp Badawis sak med saudiske myndigheter og gjenta oppfordringen om at han må løslates.