Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1147 (2014-2015)
Innlevert: 16.06.2015
Sendt: 16.06.2015
Besvart: 23.06.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Tar regjeringen sikte på å slå sammen fylkesmannsembetet i Nord- og Sør-Trøndelag når Fylkesmann Inge Ryans åremål går ut i oktober 2015?

Begrunnelse

Fylkesmannens åremål i Nord-Trøndelag går ut i oktober 2015. I Sør-Trøndelag er assisterende fylkesmann konstituert i embetet fram til mars 2016. Det vil være vesentlig for befolkningen og for kommuner og fylkeskommuner i Trøndelagsfylkene å få vite om regjeringen har planer om å slå sammen disse embetene slik de har gjort i Agder fylkene.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen har ikke tatt stilling til spørsmålet om og eventuelt når fylkesmannsembetene i Nord- og Sør-Trøndelag skal slås sammen.