Skriftlig spørsmål fra Hege Jensen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1148 (2014-2015)
Innlevert: 16.06.2015
Sendt: 16.06.2015
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 24.06.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Hege Jensen (FrP)

Spørsmål

Hege Jensen (FrP): En undersøkelse gjort av Regnskogfondet viser at 11 av 24 barnebøker fra 14 norske forlag som selges i norske bokhandler, er trykt på papir av tømmer fra regnskog.
Mener statsråden at dette strider mot Norges intensjoner om klima- og skogsatsing, og hva vil statsråden gjøre?

Begrunnelse

Stadig flere norske forlag flytter produksjonen av bøkene sine til Kina av økonomiske hensyn. Kina er storimportør av tømmer og papirmasse fra Indonesia hvor det årlig hogges enorme regnskogsområder for å møte den globale etterspørselen etter papir.
Dette tømmeret blir til slutt brukt til å lage bøker og andre trykksaker, som blant annet ender opp i norske bokhandlere, offentlige bibliotek og barnerom.
Tall fra 2014 viser at nesten halvparten av all norsk import av bildebøker for barn var fra nettopp Kina.
Stortinget bevilger årlig rundt 3 mrd. kroner til klima- og skogsatsing, dvs. til tiltak for å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+).

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Bevaring av verdens regnskoger er helt avgjørende om vi skal lykkes med å begrense global oppvarming. I tillegg har disse skogene enorm verdi som hjem for urbefolkninger, som levested for et rikt naturmangfold og som leverandører av en rekke såkalte økosystemtjenester.
Norges internasjonale klima- og skoginitiativ arbeider for å få reduserte klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse inn i det nye globale klimaregimet. På dette området oppnådde vi et stort gjennombrudd under klimaforhandlingene i Bonn denne måneden.
Vi har også etablert ambisiøse samarbeid med en rekke viktige regnskogsland, herunder Indonesia. Konvertering av regnskoger til tømmerplantasjer til produksjon av papirmasse er en viktig drivkraft bak avskogingen i Indonesia og flere andre land. Det er derfor svært viktig at denne produksjonen legges om til bedre bruk av allerede avskogede arealer eller andre arealer der plantasjer ikke skaper avskoging.
Jeg er svært glad for at enkelte produsenter har satt i gang en slik omlegging til "avskogingsfri produksjon". Jeg oppfordrer også forbrukere av papir og papirmasse - inkludert norske forlag - til kun å kjøpe papir fra produsenter som ikke bidrar til videre avskoging.
For å motvirke ulovlig tømmerhogst, bl.a. i regnskogen, vedtok regjeringen i april forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge. Forskriften trådte i kraft 1. mai i år og medfører et forbud mot omsetning av tømmer og treprodukter, også papir, som kan knyttes til ulovlig avvirkning. Den pålegger bl.a. virksomhetene å følge prosedyrer som skal avdekke produktenes opprinnelse og lovlighet.
Arbeidet for å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse vil kun lykkes dersom skogene blir "verdt mer levende enn døde". Gjennom Norges internasjonale klima- og skoginitiativ gir vi utviklingsland mulighet til å utvikle en mer bærekraftig forvaltning av sine skoger, for blant annet å produsere papir uten å hogge ny regnskog. Dette arbeidet blir mye mer effektivt dersom det samtidig er en tydelig etterspørsel etter ansvarlig produserte sluttprodukter og råvarer.