Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1149 (2014-2015)
Innlevert: 16.06.2015
Sendt: 16.06.2015
Besvart: 23.06.2015 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Dersom Color Line velger å ha alle sine utenriksferger i NOR registeret, vil alle seks fartøyene være berettiget nettolønn uten maksimalgrense for alle nordmenn ombord, eller faller Kiel båtene utenom ny ordning, i så fall hvor i strategien fremkommer dette?

Begrunnelse

Etter framleggelsen av Regjeringens maritime strategi 29. mai i år, har det oppstått noe uklarhet knyttet til Color Line sine utenriksferger i NOR registeret og berettigelsen til nettolønn uten tak eller med begrensninger for alle grupper av sjøfolk. I strategien står følgende: Regjeringen vil derfor fjerne grensen for maksimal utbetaling for skip i kystfart, kystruten Bergen-Kirkenes og utenriksferger i NOR. Uklarheten er om dette innebærer alle Color Line sine seks utenriksferger, eller om Oslo-Kiel ikke inkluderes i dette. En oppklaring fra statsråden vil være viktig for veien videre i Color Line.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I regjeringens maritime strategi, "Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid", som ble lagt fram 29. mai, er fartsområde og tilskuddsordningen for norske sjøfolk et av de viktigste satsingsområdene til regjeringen.
Den norskregistrerte andelen av flåten har vist en jevn tilbakegang de senere år. Mens antall skip i handelsflåten i NOR (Norsk Internasjonalt Skipsregister) har vært forholdsvis stabilt, har antall skip i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister), som var på topp i 1990 med 896 skip, sunket med 100 de siste seks årene, og er nå nede i 528.
På denne bakgrunn besluttet Regjeringen å nedsette et utvalg for vurdering av fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og samtidig også innretningen av nettolønnsordningen. Vi har i all hovedsak valgt å følge fartsområdeutvalgets anbefalinger. Regjeringen vil derfor fjerne grensen for maksimal utbetaling for skip i kystfart, kystruten Bergen - Kirkenes og utenriksferger i NOR. For utenriksferger i NIS vil det etableres en særskilt tilskuddsordning. M h t fartsområde vil regjeringen gjennomføre en avgrenset åpning for utenriksferger i NIS med ruter til havner utenfor Norden. Utenriksferger i NOR har i dag ikke noen fartsområdebegrensninger. Regjeringen vil ikke endre dette.
En ny og forenklet forskrift og veiledning for tilskuddsordningen med nærmere detaljer vil sendes på høring etter sommeren.