Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1155 (2014-2015)
Innlevert: 17.06.2015
Sendt: 18.06.2015
Besvart: 25.06.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Det avanserte testsenteret TCM har siden åpningen i 2012 bidratt til verdifull læring innen karbonfangst. Skal TCM være en troverdig avtalepartner i forhandlinger med selskaper, må TCM ha trygghet for at virksomheten også har et liv etter 2017.
Hva er regjeringens plan for TCM etter august 2017, og hva vil Statsråden gjøre for å sikre videre drift for testsenteret?

Begrunnelse

Alstom og Aker som fullførte sine testprogrammer ved teknologisenteret på Mongstad i 2014, sier begge at TCM har vært avgjørende for å kvalifisere teknologiene deres for fullskala-utbygging. Takket være TCM har selskapene nå kommersielle teknologier for anvendelse både på gasskraftverk, kullkraftverk og industriell røykgass.
Det siste halvåret har TCM gjennomført en testkampanje for Shell Cansolv, selskapet som leverte teknologien til fullskala fangstanlegg på kullkraftverk i Canada, og som er foretrukket leverandør til fullskala fangstanlegg på gasskraftverk i UK.
TCM er derfor viktig som global testarena for å verifisere og videreutvikle fangstteknologier på veien til fullskalautbygg og drift. Statsråden har selv karakterisert TCM som det bærende elementet i regjeringens CCS-strategi.
TCM opplever stor interesse blant globale teknologileverandører, og er i dialog med flere spennende selskap derav blant annet større og mindre amerikanske selskap gjennom energimyndighetene i USA for uttesting av deres teknologier på Mongstad i årene fremover.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Regjeringen følger aktiviteten ved TCM tett og bidrar aktivt til at teknologisenteret på Mongstad skal være en attraktiv samarbeidspartner i den internasjonale teknologiutviklingen. Et viktig tiltak i regjeringens strategi for arbeidet med CO2-håndtering, jf. Prop. 1 S (2014-2015) er å "Vurdere ulike alternativ for drift av teknologisenteret etter at eksisterande deltakaravtale går ut i 2017". Olje- og energidepartementet er i gang med dette arbeidet. Jeg vil holde Stortinget informert om utviklingen ved teknologisenteret gjennom den ordinære budsjettprosessen.