Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1220 (2014-2015)
Innlevert: 25.06.2015
Sendt: 26.06.2015
Besvart: 12.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): I forbindelse med besøket på Fiskebøl i april lovte statsråden en avgjørelse om det skal utredes tunell under Hadselfjorden. Det ble presisert at avgjørelse skulle komme i løpet av noen få måneder i følge VOL.no.
Når vil avgjørelsen om en eventuell utredning foreligge?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg har merket meg at Bladet Vesterålen 20. juni 2015 skrev ”I september i fjor forsøkte ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp) å få kommunestyret med på å løfte fram tunnelen i forbindelse med starten på kommunestrukturprosessen. Det lyktes bare delvis. Arbeiderpartiet ga klart uttrykk for at man ikke hadde trua på tunnelen, ble ikke med på flertallsvedtaket.” Samme avis skrev 20.09.14 at APs Britt Solvik i debatten uttalte ”- Det er ikke noe som sier at vi vil få utløst Hadselfjordtunnelen i overskuelig framtid.”
Som det fremgår av spørsmålsstillingen har jeg ved flere anledninger sagt at Samferdselsdepartementet vil vurdere å be Statens Vegvesen gjennomføre en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Hadselfjorden. Vi har varslet offentlig at vi vil tilby Nordland Fylkeskommune å gjennomføre en KVU, og formell henvendelse vil bli sendt fylkeskommunen snarlig.